Start

Pracownicy

INFORUM

Materiały

Analityka Gospodarcza

Informatyka i Ekonometria

Instytut Ekonometrii
Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych współpracuje z międzynarodow± grup± INFORUM, działaj±c± przy Uniwersytecie Maryland w USA. Podstawowym przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest konstrukcja i zastosowanie wielosektorowych modeli gospodarki narodowej.
>> więcej o INFORUM.
Copyright 2007, © KTiASE UŁ