Start

Pracownicy

INFORUM

Materiały

Analityka Gospodarcza

Informatyka i Ekonometria

Instytut Ekonometrii
walerysiak.katarzyna@gmail.com

-->
>> prof. UŁ dr hab. Michał Przybyliński - Kierownik Katedry
pok. A38
tel. +48 42 6355020
michal.przybylinski@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: Wtorki/Tuesdays, 14:15-15:00; Czwartki/Thursdays, 9:00-9:45
            Proszę sprawdzić w Aktualnościach (zakładka Start), czy dyżur w konkretnym terminie
            nie został przesunięty lub odwołany - brak takiej informacji oznacza, że dyżur jest aktualny.
            Please refer to the News (Start tab), whether the office hours on a particular date
            has not been postponed or canceled - the lack of such information means
            that the office hours are up to date

>> prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz
pok. A35
tel. +48 42 6355187
ltomasz@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: wtorki / Tuesdays, 10:00-11:30
>> prof. UŁ dr hab. Mariusz Plich
pok. F226
tel. +48 42 6355115
plich@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: wtorki / Tuesdays
- 10:00-11:30 (sem. A)
- 13-14.30 (sem. B)
.
            Proszę sprawdzić w Aktualnościach (zakładka Start) czy dyżur w konkretnym terminie
            nie został przesunięty lub odwołany - brak takiej informacji oznacza, że dyżur jest aktualny.
            Please refer to the News (Start tab), whether the office hours on a particular date
            has not been postponed or canceled - the lack of such information means
            that the office hours are up to date

>> dr Iwona Świeczewska
pok. F224
tel. +48 42 6355354
iswiecz@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: Wtorki / Tuesdays, 15:00-16:30
>> dr Jakub Boratyński
pok. F225
jakub.boratynski@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: Wtorki / Tuesdays, 9:30-11:00
            Proszę sprawdzić w Aktualnościach (zakładka Start), czy dyżur w konkretnym terminie
            nie został przesunięty lub odwołany - brak takiej informacji oznacza, że dyżur jest aktualny.
>> dr Emilia Fraszka-Sobczyk
pok. A39
emilaf@math.uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: poniedziałki / Mondays, 8:55-9:40, 11:20-12:05

>> mgr Artur Gorzałczyński (doktorant)
artur.gorzalczynski@uni.lodz.pl

>> Iwona Szczepaniak (sekretariat)
pok. C215
tel. +48 42 6355522
emfiws@uni.lodz.pl
Copyright 2007, © KTiASE UŁ