Start

Pracownicy

INFORUM

Materiały

Analityka Gospodarcza

Informatyka i Ekonometria

Instytut Ekonometrii
>> prof. UŁ dr hab. Michał Przybyliński - Kierownik Katedry
pok. A38
tel. +48 42 6355020
michal.przybylinski@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: Wtorki/Tuesdays, 14:00-15:00; Czwartki/Thursdays, 15:00-16:00
            Proszę sprawdzić w Aktualnościach (zakładka Start), czy dyżur w konkretnym terminie
            nie został przesunięty lub odwołany - brak takiej informacji oznacza, że dyżur jest aktualny.
            Please refer to the News (Start tab), whether the office hours on a particular date
            has not been postponed or canceled - the lack of such information means
            that the office hours are up to date

>> prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz
pok. A35
tel. +48 42 6355187
ltomasz@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: wtorki / Tuesdays, 13:30-15:00
>> prof. UŁ dr hab. Mariusz Plich
pok. A33
tel. +48 42 6355115
plich@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: wtorki / Tuesdays, 10:00-11:30 .
            Proszę sprawdzić w Aktualnościach (zakładka Start) czy dyżur w konkretnym terminie
            nie został przesunięty lub odwołany - brak takiej informacji oznacza, że dyżur jest aktualny.
            Please refer to the News (Start tab), whether the office hours on a particular date
            has not been postponed or canceled - the lack of such information means
            that the office hours are up to date

>> dr Iwona Świeczewska
pok. F025
tel. +48 42 6355354
iswiecz@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: Wtorki / Tuesdays, 15:00-16:30
>> dr Jakub Boratyński
pok. F025
tel. +48 42 6355354
jakub.boratynski@uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours: Wtorki / Tuesdays, 9:30-11:00
            Proszę sprawdzić w Aktualnościach (zakładka Start), czy dyżur w konkretnym terminie
            nie został przesunięty lub odwołany - brak takiej informacji oznacza, że dyżur jest aktualny.
>> mgr Emilia Fraszka-Sobczyk
pok. A39
emilaf@math.uni.lodz.pl
Dyżury / Office hours:
studia dzienne / full time studies: czwartki / Thursdays, 9:55-11:25
studia zaoczne / extra-mural studies: 24.10 - godz. 18:15
                                                       28.11 - godz. 18:15
                                                       12.12 - godz. 20:00
                                                       09.01 - godz. 18:15
>> mgr Katarzyna Walerysiak-Grzechowska
pok. C21
walerysiak.katarzyna@gmail.com

>> mgr Barbara Lebioda - sekretariat
pok. A37
tel. +48 42 6355181
barleb@uni.lodz.pl
Copyright 2007, © KTiASE UŁ